Oblíbené školení CSPO Certified Scrum Product Owner - prosinec 2023, Praha

Populární školení nejen pro produkťáky ale i ty, co se chtějí dozvědět více o Agilu s Scrum z pohledu produktového vývoje,  bude opět v prosinci 2023 v Praze. Konkrétně CSPO Certified Scrum product Owner proběhne 7.-8. prosince 2023 a bude v prezenční formě v češtině.

Registrujte se včas, levnější early bird cena končí měsíč před termínem školení. V případě dotazů mne kontaktujte.

Populární školení CSM Certified ScrumMaster - prosinec 2023, Praha

Populární školení pro SrumMastery či všechny co to se Scrumem myslí vážně, bude opět v prosinci 2023 v Praze. Konkrétně CSM Certified ScrumMaster proběhne 5.-6. prosince 2023 a bude v prezenční formě v češtině.

Registrujte se včas, levnější early bird cena končí měsíč před termínem školení. V případě dotazů mne kontaktujte.

Školení A-CSPO - Advanced Certified Scrum Product Owner v češtině a v Praze - listopad 2023

Získáním certifikace CSPO - Certified Scrum Product Owner vzdělávací cesta product Ownera nemusí skončit. Chcete se dovědět více o agilním product ownerhipu? Tak přesně pro vás je školení A-CSPO Advanced Certified Product Owner, kde toto rozebírat a vysvětlovat. A konečně prezenčně v Praze a v češtině s garantovaným termínem.

Vypsané kurzy, školení a workshopy

Plánované kurzy, školení a workshopy

V současnosti běží naše kurzy také virtuálně! Více o průběhu virtuálních kurzů.

Cílem kurzů, školení a workshopů na Agilní metody řízení projektů a Scrum proces  je inspirovat účastníky best practice postupy nasazení agilních metod, získání znalostí o XP praktikách a Scrum procesu pro jejich úspěšné nasazení na projekt.

Účastníci si během kurzu vyzkouší modelové situace a budou mít možnost diskutovat konkrétní případy z jejich praxe. Kurzy, školení a workshopy jsou zaměřeny pro managery či ředitele, vedoucí týmu, projektové managery, programátory i testery.

Registrujte se ve formuláři níže na stránce.

Certifikační kurzy CSM / CSPO / CAL1 / LeSS a necertifikační školení

Další lokace - viz. Scrum Alliance profile.

V současnosti jsou pro Prahu a Bratislavu vypsané následující veřejné certifikační a necertifikační kurzy. Pro registraci vyplňte prosím formulář níže na stránce

Podívejte se na kurzy mimo ČR a Slovensko.

Pro interní nabídku certifikačních i necertifikačních kurzů nás prosím kontaktujte.

Datum Školení (Cena a detaily kurzu) Místo Jazyk Registrace
5.-6. březen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
7.-8. březen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
19.-20. březen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) virtual anglicky Registrovat
8.-9. duben 2024 Agilní metody a Scrum proces – praktická implementace Agile a Scrumu Praha (Česká republika) česky Registrovat
16.-17. duben 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) virtual anglicky Registrovat
18.-19. duben 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) virtual anglicky Registrovat
23.-24. duben 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
25.-26. duben 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
29.-30. duben 2024 Certified Agile Leadership I (CAL1 / CAL-E+CAL-O) virtual anglicky Registrovat
6.-7. květen 2024 Certified Scrum Professional - ScrumMaster (CSP-SM) virtual anglicky Registrovat
9.-10. květen 2024 ICAgile Certified Professional – Agilní principy Praha (Česká republika) česky Registrovat
13.-14. květen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) virtual anglicky Registrovat
15.-16. květen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) virtual anglicky Registrovat
3.-4. červen 2024 Agilní metody a Scrum proces – praktická implementace Agile a Scrumu Praha (Česká republika) česky Registrovat
3.-4. červen 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
6.-7. červen 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
11.-12. červen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
13.-14. červen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
17.-18. červen 2024 Certified Agile Leadership I (CAL1 / CAL-E+CAL-O) Praha (Česká republika) česky Registrovat
30. září - 1. říjen 2024 Certified Scrum Professional Product Owner (CSP-PO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
10.-11. září 2024 Certified ScrumMaster (CSM) virtual anglicky Registrovat
12.-23. září 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) virtual anglicky Registrovat
18.-19. září 2024 ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC)
[Školitel: John Barratt]
Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
19.-20. září 2024 Certified Agile Leadership I (CAL1 / CAL-E+CAL-O) virtual anglicky Registrovat
30. září - 1. říjen 2024 Certified Scrum Professional - Product Owner (CSP-PO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
7.-8. říjen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
9.-10. říjen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
16.-18. říjen 2024 Certified LeSS (Large-Scale Scrum) Practitioner
[Školitel: Jurgen De Smet]
Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
29.-30. říjen  Certified Scrum Professional - Product Owner (CSP-PO) virtual anglicky Registrovat
4.-5. listopad 2024 Certified Scrum Professional - ScrumMaster (CSP-SM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
19.-20. listopad 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) virtual anglicky Registrovat
21.-22. listopad 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) virtual anglicky Registrovat
25.-26. listopad 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
27.-28. listopad 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
2.-3. prosinec 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
4.-5. prosinec 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat

Možnost individuálních kurzů, školení a workshopů dle Vašich požadavků. Více o kurzech > Kontakt >

* V případě nepříznivé aktuální epidemiologické situace může být libovolný kurz realizován online.

Závazná objednávka kurzu, školení či workshopu

zadejte název kurzu

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

zadejte jména účastníku a jejich emaily

* - takto označené položky je nutné vyplnit

INFORMACE - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAM Data s.r.o. (K Háji 1017/2, Praha 6, Česká republika, IČ:250 83 392) jakožto Správce (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR - dále jen „Nařízení”), informuje příjemce objednávané služby (účastník kurzu) (dále jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

-Správce obdržel v rámci objednávkového procesu od objednatele služby (zaměstnavatele), osobní údaje Subjektu údajů v podobě jméno, příjmení, e-mail.

- Osobní údaje Subjektu údajů jsou oprávněným zájmem Správce za účelem poskytnout Subjektu údajů informace o realizaci a průběhu objednané služby, případně nenadálých změn.

- Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány před a po čas průběhu služby za účelem její organizace a realizace. Po ukončení služby budou osobní údaje Subjektu údajů správcem uchovány po dobu 36 měsíců, bez úmyslu dalšího zpracování.

- Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného zabezpečení realizace služby poskytnuty Zpracovateli (dodavateli) zvolenému Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

- Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

- V rámci „Oprávněného zájmu“ může Správce získaná data využít k marketinkovým nabídkám na služby ze stejné oblasti jako oblast objednané služby. Pro případnou realizaci nabídky se využívají služby společnosti Google a Mailchimp.

- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

- Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.