Školení běží virtuálně

Všechny školení běží normálně dle harmonogramu akorát jsme se přesunuli do virtuálního prostředí. Běžíme na Zoom konferenčním prostředí. V případě libovolného dotazu se kdykoli ozvěte.

A-CSM – Advanced Certified ScrumMaster kurz v Praze v angličtině – březen 2020

Získáním certifikace CSM - Certified ScrumMaster vzdělávací cesta ScrumMastera nemusí skončit. Chcete se dovědět více o Agilní facilitaci, Agilním koučinku, jak řešit disfunkce týmu, jak se posouvat po cestě ScrumMastera dál? Tak přesně pro vás je školení A-CSM Advanced Certified ScrumMaster, kde tyto vlastnosti budete trénovat a rozšiřovat.

Dvoudenní kurz A-CSM Advanced Certified ScrumMaster v Praze bude již ve dnech 23.-24. března 2020 a je plánován v angličtině. Registrovat na kurz se můžete zde a zlevněná early bird cena je dostupná do 30 dnů před školením. V případě dotazů mne kontaktujte.

Poslední CSM - Certified ScrumMaster a CSPO - Certified Scrum Product Owner kurz v Praze v češtině v roce 2019 – prosinec 2019

Na začátek prosince 2019 plánujeme poslední letošní školení  Certified ScrumMaster (CSM) a Certifed Scrum Product Owner (CSPO) v Praze v češtině. Konkétně CSM poběží ve dnech 2.-3.12.2019 a CSPO ve dnech 4.-5.12.2019. Obě školení budou v češtině, plné zajímavých informací a tipů jak na roli ScrumMastera či Product Ownera. Dozvíte se také více o konceptu #ScrumMasterWay, který mimo jiné najdete popsaný v knize Skvělý ScrumMaster.

Registrujte se zde či mě emailem kontaktujte v případě dotazů.

Vypsané kurzy, školení a workshopy

Plánované kurzy, školení a workshopy

V současnosti běží všechny naše kurzy virtuálně! Více o průběhu virtuálních kurzů.

Cílem kurzů, školení a workshopů na Agilní metody řízení projektů a Scrum proces  je inspirovat účastníky best practice postupy nasazení agilních metod, získání znalostí o XP praktikách a Scrum procesu pro jejich úspěšné nasazení na projekt.

Účastníci si během kurzu vyzkouší modelové situace a budou mít možnost diskutovat konkrétní případy z jejich praxe. Kurzy, školení a workshopy jsou zaměřeny pro managery či ředitele, vedoucí týmu, projektové managery, programátory i testery.

Registrujte se ve formuláři níže na stránce.

Certifikační kurzy CSM / CSPO / CAL1 / LeSS a necertifikační školení

Další lokace - viz. Scrum Alliance profile.

V současnosti jsou pro Prahu a Bratislavu vypsané následující veřejné certifikační a necertifikační kurzy. Pro registraci vyplňte prosím formulář níže na stránce

Podívejte se na kurzy mimo ČR a Slovensko.

Pro interní nabídku certifikačních i necertifikačních kurzů nás prosím kontaktujte.

Datum Školení (Cena a detaily kurzu) Místo Jazyk Registrace
1.-2. červen 2020 Certified Scrum Product Owner (CSPO) [virtual delivery] Praha (Česká republika) [virtual: EU časová zóna] česky Registrovat
5.-7. červen 2020 Certified ScrumMaster (CSM) [virtual delivery] [virtual: US PST time zone] anglicky Registrovat
11.-12. červen 2020 Certified ScrumMaster (CSM) [virtual delivery] Praha (Česká republika) [virtual: EU time zone] česky Registrovat
18.-19. červen 2020 Agilní metody a Scrum Proces – Praktická implementace
[necertifikační] [virtual delivery]
Praha (Česká republika) [virtual: EU time zone] česky Registrovat
17.-18. červen 2020 Certified Scrum Professional - ScrumMaster (CSP-SM) [virtual delivery] Praha (Česká republika) [virtual: EU časová zóna] anglicky Registrovat
7.-10. červenec 2020 ICAgile Certified Professional - Remote Agile Team Facilitation (ICP-ATF)
[Školitel: John Barratt & Rickard Jones]

Praha (Česká republika) [virtual: UK time zone; 4x 1/2dne]

anglicky Registrovat
13.-16. červenec 2020 ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC)
[Školitel: John Barratt & Rickard Jones]

Praha (Česká republika) [virtual: UK time zone; 4x 1/2dne]

anglicky Registrovat
8.-9. září 2020 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
10.-11. září 2020 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
17.-18. září 2020 Certified Agile Leadership I (CAL1) Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
21.-22. září 2020 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
30. září - 1. říjen 2020 ICAgile Certified Professional – Agilní principy Praha (Česká republika) česky Registrovat
říjen 2020 Certified Agile Leadership II (CAL2) Virtual anglicky Registrovat
1.-2. říjen 2020 Agilní metody a Scrum Proces – Praktická implementace
[necertifikační]
Praha (Česká republika) česky Registrovat
7.-9. říjen 2020 Certified LeSS (Large-Scale Scrum) Practitioner
[Školitel: Jurgen De Smet]
Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
12.-13. říjen 2020 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
26.-27. říjen 2020 Certified ScrumMaster (CSM) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
28.-29. říjen 2020 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
19.-20. listopad 2020 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
3.-4. prosinec 2020 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
7.-8. prosinec 2020 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
14.-15. prosinec 2020 Agilní metody a Scrum Proces – Praktická implementace
[necertifikační]
Praha (Česká republika) česky Registrovat
16.-17. prosinec 2020 Praktická implementace Agile a Scrumu
ve velkých organizacích

[necertifikační]
Praha (Česká republika) česky Registrovat

Možnost individuálních kurzů, školení a workshopů dle Vašich požadavků. Více o kurzech > Kontakt >

Závazná objednávka kurzu, školení či workshopu

zadejte název kurzu

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

zadejte jména účastníku a jejich emaily

* - takto označené položky je nutné vyplnit

INFORMACE - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAM Data s.r.o. (K Háji 1017/2, Praha 6, Česká republika, IČ:250 83 392) jakožto Správce (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR - dále jen „Nařízení”), informuje příjemce objednávané služby (účastník kurzu) (dále jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

-Správce obdržel v rámci objednávkového procesu od objednatele služby (zaměstnavatele), osobní údaje Subjektu údajů v podobě jméno, příjmení, e-mail.

- Osobní údaje Subjektu údajů jsou oprávněným zájmem Správce za účelem poskytnout Subjektu údajů informace o realizaci a průběhu objednané služby, případně nenadálých změn.

- Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány před a po čas průběhu služby za účelem její organizace a realizace. Po ukončení služby budou osobní údaje Subjektu údajů správcem uchovány po dobu 36 měsíců, bez úmyslu dalšího zpracování.

- Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného zabezpečení realizace služby poskytnuty Zpracovateli (dodavateli) zvolenému Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

- Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

- V rámci „Oprávněného zájmu“ může Správce získaná data využít k marketinkovým nabídkám na služby ze stejné oblasti jako oblast objednané služby. Pro případnou realizaci nabídky se využívají služby společnosti Google a Mailchimp.

- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

- Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.