Školení: ICP-ACC - ICAgile Certified Professional in Agile Coaching - Praha, 18.-19.9.2024

Opět v České republice certikační školení na téma Agilní koučink.

Datum: 18.-19. září 2024

Délka: 2 dny

Early bird cena: 23 000 CZK bez DPH při registraci fo 30 dnů před školením

Plná cena: 28 000 CZK bez PDH při pozdější registraci

Místo: Praha, Česká republika

Jazyk: Anglicky

Školení vede John Barratt, akretitovaní ICAgile trenér.

Detaily ke školení (v angličtině) >>

Školení LeSS - Certified Large-Scale Scrum Practitioner - Praha, 16.-18. října 2024

Opět jako každý rok, se v říjnu 2024 do Prahy opět chystá Jurgen De Smet. aby zde ve dnech 16.-18. 10. 2024 realizoval své školení "LeSS - Certified Large-Scale Scrum Practitioner". 

Pokud jste součástí Scrum týmu a zajímává  vás, jak zavádět Scrum do více týmu, jak řešit škálování Scrumu? Dozvědet se více o realizaci organizačních změn, lean principů, system thinkingu a dalších advanced praktikách? Pak toto toto školení je právě pro vás. 

Školení je v angličtině, v přezenční podobě a registrovat se můžete zde.

Vypsané kurzy, školení a workshopy

Plánované kurzy, školení a workshopy a certifikace Scrum Alliance

Cílem kurzů, školení a workshopů na Agilní metody, Scrum, LeSS, Kanban, leadership, business agility, agilní koučink a agilní facilitace je inspirovat účastníky moderními best practice postupy řízení organizací, projektů, produktů a služeb a jejich úspěšné nasazení ve vaší organizaci.

Účastníci si během kurzu vyzkouší modelové situace a budou mít možnost diskutovat konkrétní případy z jejich praxe. Nabízené certifikace od Scrum Alliance jsou nejznámějšími a nejvíce relevantními certifikacemi na trhu.

Registrujte se ve formuláři níže na stránce.

Certifikační kurzy CSM / CSPO / CAL / LeSS a necertifikační školení

V současnosti jsou pro Prahu a Bratislavu vypsané následující veřejné certifikační a necertifikační kurzy.

Pro interní nabídku a kurzy mimo ČR a Slovensko nás prosím kontaktujte.

Datum Školení (Cena a detaily kurzu) Místo Jazyk Registrace
17.-18. červen 2024 Certified Agile Leader (CAL1) Praha (Česká republika) česky Registrovat
10.-11. září 2024 Certified ScrumMaster (CSM) virtual anglicky Registrovat
12.-13. září 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) virtual anglicky Registrovat
18.-19. září 2024 ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC)
[Školitel: John Barratt]
Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
19.-20. září 2024 Certified Agile Leader (CAL) virtual anglicky Registrovat
30. září - 1. říjen 2024 Certified Scrum Professional - ScrumMaster (CSP-SM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
2.-3. říjen 2024 Coaching Skills - Certified Facilitator (ACS-CF) Praha (Česká republika) česky Registrovat
7.-8. říjen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
9.-10. říjen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
14.-15. říjen 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
16.-17. říjen 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Bratislava (Slovensko) česky Registrovat
16.-18. říjen 2024 Certified LeSS (Large-Scale Scrum) Practitioner
[Školitel: Jurgen De Smet]
Praha (Česká republika) anglicky Registrovat
29.-30. říjen  Certified Scrum Professional - Product Owner (CSP-PO) virtual anglicky Registrovat
4.-5. listopad 2024 Certified Scrum Professional - Product Owner (CSP-PO) virtual česky Registrovat
19.-20. listopad 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) virtual anglicky Registrovat
21.-22. listopad 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) virtual anglicky Registrovat
25.-26. listopad 2024 Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
27.-28. listopad 2024 Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
2.-3. prosinec 2024 Certified ScrumMaster (CSM) Praha (Česká republika) česky Registrovat
4.-5. prosinec 2024 Certified Scrum Product Owner (CSPO) Praha (Česká republika) česky Registrovat
9.-10. prosinec 2024 Coaching Skills - Certified Facilitator (ACS-CF) virtual anglicky Registrovat

Možnost individuálních kurzů, školení a workshopů dle Vašich požadavků. Více o kurzech > Kontakt >

Závazná objednávka kurzu, školení či workshopu

zadejte název kurzu

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

fakturační údaje

zadejte jména účastníku a jejich emaily

* - takto označené položky je nutné vyplnit

INFORMACE - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAM Data s.r.o. (K Háji 1017/2, Praha 6, Česká republika, IČ:250 83 392) jakožto Správce (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR - dále jen „Nařízení”), informuje příjemce objednávané služby (účastník kurzu) (dále jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

-Správce obdržel v rámci objednávkového procesu od objednatele služby (zaměstnavatele), osobní údaje Subjektu údajů v podobě jméno, příjmení, e-mail.

- Osobní údaje Subjektu údajů jsou oprávněným zájmem Správce za účelem poskytnout Subjektu údajů informace o realizaci a průběhu objednané služby, případně nenadálých změn.

- Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány před a po čas průběhu služby za účelem její organizace a realizace. Po ukončení služby budou osobní údaje Subjektu údajů správcem uchovány po dobu 36 měsíců, bez úmyslu dalšího zpracování.

- Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného zabezpečení realizace služby poskytnuty Zpracovateli (dodavateli) zvolenému Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

- Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

- V rámci „Oprávněného zájmu“ může Správce získaná data využít k marketinkovým nabídkám na služby ze stejné oblasti jako oblast objednané služby. Pro případnou realizaci nabídky se využívají služby společnosti Google a Mailchimp.

- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

- Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.