Další CSPO – Certified Scrum Product Owner školení v Praze bude 25.-26. září 2017 a bude v angličtině

Další CSPO – Certified Scrum Product Owner kurz v Praze se bude konat hned po prázdninách v září a to konkrétně ve dnech 25.-26.9.2017. Bude se tentokrát konat v angličtině a jste na něj srdečně zváni. Při registraci do 25.8.2017 je kurz nabízen za zvýhodněnou cenu.

Další CSM – Certified ScrumMaster školení v Praze bude 7.-8. září 2017 a bude v angličtině

Další CSM – Certified ScrumMaster kurz v Praze se bude konat hned po prázdninách v září a to konkrétně ve dnech 7.-8.9.2017. Bude se tentokrát konat v angličtině a jste na něj srdečně zváni. Při registraci do 7.8.2017 je kurz nabízen za zvýhodněnou cenu.

Kurz - Praktická implementace Agile a Scrumu ve velkých organizacích - praktiky Large Scaling Scrumu

Délka kurzu: 2 dny
Pozice: Vedoucí týmu, Project manager, vývojáři, testeři, analytici, produktoví manageři, manageři, ředitelé, kteří Agilní metody a Scrum používají a mají s Agilními metodami zkušenosti. Kurz je vhodný i jako návazný kurz na certifikační kurzy Agilní metody a Scrum Proces - Intro, ICAgile: Agile Certified Professional – Agilní principy, Certified Scrum Master - CSM a Certified Product Owner - CSPO.

Počet účastníků: 6-24

Předpoklady: 2 roky+ zkušeností v Agilním týmu, CSM, CSPO, ICAgile certifikace nebo obdoba zmíněného.

Praktická implementace Agile a Scrumu ve velkych organizacich - praktiky Large Scaling Scrumu je advanced kurz který staví na vašich zkušenostech s Agilními metodami a Scrum procesem. V rámci workshopu projdeme nejčastější patterny aplikace Scrumu na větší organizaci, praktiky Large Scaling Scrum (LeSS), Lean přístupy, System thinking, a přístup k organizaci firmy v komplexním světě.

Vzdělávací cíle

 • inspirovat účastníky best practice postupy nasazení Large Scale Scrum (LeSS),
 • rozšíření znalostí o Scrum procesu a jeho aplikaci na vetší produkty, firmy a prostředí, Scrum pro více týmů
 • diskutovat nejčastější modelové situace aplikace Scrumu na prostředí větší firmy,
 • diskutovat konkrétní případy a navrhnout řešení konkrétní situace účastníků.

Obsah kurzu

 • Představení účastníků, očekávání, zkušenosti, co funguje, co nefunguje.
 • Agilní mindset a kultura. Zkušenosti s Aplikací Agilního přístupu.
 • Komplexita moderní organizace
 • Large Scale Scrum (LeSS) proces - jak použít Scrum na větší produkty. System thinking, koordinace, zodpovednost, role Product Ownera, role týmu, techniky diverse-mege.
 • Jak řídit Scrum pro více týmů, role managemementu.
 • Agilní transformace - další metody a praktiky.
 • Praktická cvičení a diskuze nad konkrétními problémy účastníků.

Kurz se nevrací k základním praktikám Agilu a Scrumu, ale rozšiřuje je o advanced témata (scaling, organizace Scrumu pro více týmů, řízení většího produktového celku, scénáře aplikace Scrumu na různá prostředí, advanced praktiky a doporučené best practices)  

Termíny a organizace

Kurz pořádáme jako otevřený kurz pro jednotlivce několikrát do roka. Přihlásit se můžete přes stránky Gopasu.

Pro interní firemní kurzy či větší množství účastníků me prosím kontaktujte přímo.

Související kurzy

Kurz: Agile a Scrum proces - Intro

ICAgile certifikace: Agile Fundamentals (Agilní principy)